අදහා ගන්නවත් බැරි එකම වයසේ ඉන්න ජනප්‍රිය නළු නිලියෝ - Nonimi

අදහා ගන්නවත් බැරි එකම වයසේ ඉන්න ජනප්‍රිය නළු නිලියෝ

වයස කියල කියන්නේ හරි පුදුම දෙයක්. මොකද විවිධ පුද්ගලයින් වයස්ගත වන ආකාරය හරිම වෙනස්. සමහර අයගෙ ගොඩක් වයසට යන්න කලින්ම මුහුණෙ රැලි වැටිල , තිබෙන වයසට වඩා ලොකු වයසක් පේන්න ගන්නව. ඒත් සමහරක් කොච්චර වයසට ගියත් එයාලගෙ තරුණ පෙනුම එහෙමම තියෙනවා.

නලු නිලියන් අතරත් මේ දෙය තිබෙනවා. සමහර නලු නිලියන් එන්න එන්නම තරුණ වන බව අපට දක්නට ලැබෙනවා. ඔබ පුදුම වන එකම වයසේ ඉන්න නළු නිලියන්ගේ ඡායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1 Eminem and Dwayne Johnson — 47 years old


#2 John Cho and Jean Dujardin — 47 years old


#3 Sylvester Stallone and Tommy Lee Jones — 73 years old

#4 Scott Cohen and Samy Naceri — 57 years old


#5 Chuck Norris and Michael Gambon — 79 years old


#6 Matt Damon and Simon Pegg — 49 years old


#7 Eddie Murphy and Forest Whitaker — 58 years old


#8 Tobey Maguire and Kristian Nairn — 44 years old


#9 Edward Norton and Gerard Butler — 50 years old


#10 Lana Del Rey and Keira Knightley — 34 years old


#11 Frédéric Diefenthal and Daniel Craig — 51 years old


#12 Brad Pitt and Dean Norris — 55 years old

Leave a Reply