අපි ආසාවෙන් බලපු ජනප්‍රිය ඇනිමේශන් චිත්‍රපටිවල සතුන්ගේ චරිත මිනිසුන් උනානම්

 

චිත්‍රපටි අතර හොද තැනක් ඇනිමේශන් චිත්‍රපටි වලටත් හිමිවේ. ඒවා අමුතුම ලස්සනකින් සමන්විත වන අතර කුඩා දරුවන් වැඩි වශයෙන් මේවා නරඹන්නට කැමැත්තක් දක්වයි. මෙම ඇනිමේශන් චිත්‍රපටිවල ජනප්‍රිය සතුන්ගේ චරිත සිටින අතර එම චරිත සැම දෙනාගේම ආදරයට පාත්‍ර වී ඇත. එම සතුන්ගේ චරිත මිනිසුන් වූවානම් දැක්වෙන ස්වරූපය ගැන පහත චායාරූප වලින් ඔබට හොද අවබෝධයක් ලබාගන්නට හැක.

ඔබ මින් පෙර මෙම ජායාරූපයන් දැක නැතුව ඇති. ජනප්‍රිය ඇනිමේශන් චිත්‍රපටිවල සතුන්, මිනිසුන් වූවානම් ඔවුන්ගේ ස්වරූපය දැක්වෙන ජායාරූප පෙලක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

Published
Categorized as News

Leave a comment

Your email address will not be published.