අපි දකින ලස්සන ඡායාරූප වල තිරය පිටුපස කතාව මෙන්න මෙහෙමයි

හොද විශිෂ්ඨ ගණයේ ඡායාරූපයක් ගන්න එක ඒ තරම්ම ලේසි පහසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ සදහා විශාල වැඩකොටසක් කිරීමට තිබෙනවා. සිත් ඇදබැද ගන්න ෆොටෝ එකක් ගැනීමට හොඳ අදහසක්, සහායකින් වගෙම තව උපකරණ බොහෝමයකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ හැමදේමත් එක්කම හොද ඇහැක් තියෙන වෘත්තීමය ඡායාරූප ශිල්පියකුට විශිෂ්ඨ ඡායාරූපයක් කැමරාවට හසුකර ගන්න අවස්තාව ලැබෙනවා. ඇමරිකානු ඡායාරූප ශිල්පියකු වන ජියෝ ලියොන් විසින් සුපිරි ඡායාරූපයක් ගැනීමේ තිරය පිටුපස කතාව ඔබත් සමග බෙදා ගැනීමට තීරනය කරලා තියෙනවා. පහතින් දක්වලා තියෙන්නේ එම ඡායාරූප එකතුවයි. ඒ වගෙම සුපිරි ඡායාරූපයක් ගන්න වටපිටාව අදාලම නැහැ කියලත් මේ ඡායාරූප මගින් ඔප්පු කරනවා.

01

##

02

##

03

##

04

##

05

##

06

##

07

##

08

##

09

##

10

##

11

##

12

##

13

##

14

##

15

##

 

Leave a comment

Your email address will not be published.