අපූරු ඡායාරූප එකතුවක් මෙන්න

මෙම ඡායාරූපවල විශේෂ කිසිවක් නැතැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, ඔබ වැරදියි. මෙම ඡායාරූප දෙස හොඳින් බැලුවොත් ඒවාගේ ඇත්තටම පේනවට වඩා දෙයක් ඇති බව ඔබට වැටහේවි.

නෑ නෑ එච්චර ලොකු නෑ

පැන්ඩෙකනම් නෙමේ

 

යෝධ ලේනෙක් කාර් එකට නඟින්නද හදන්නේ?

පොලිතින් නෙමේ ඒ අයිස්

සීල් මත්සයෙක් වැනි අලය

පාරක් නෙමෙ මේ ගඟක්

මුහුදු කොල්ලකාරයෝ එනවා

කුරුල්ලො නෙමේ මේ අයිස්

නෝ ෆොටෝශොප්

පියාඹනපීරිසියක් නෙමේ  වාහනේක දොරක්

 

මකර බිත්තරයක් වැනි අලිපේරය

ගෙවල් වලටත් ඇස් තියෙනවා

Leave a Reply