අවුරුදු 20 සුරූපී තරුණියගේ ඔබ නොදුටු චායාරූප එකතුව

තරුණියක් විසින් තමන්ගේ වයස අවුරුදු 20ක් වන උපන්දිනය වෙනුවෙන් කල පොටෝ ෂූට් එකක් නිසා මේ දිනවල ලංකාව පුරා ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය උනුසුම් කරන් තරුණියක් සමත්ව සිටිනවා.. අපිට දැනගන්න ලැබුණු පරිදිනම් ඇය නමින් පුබුදුනී එදිරිසිංහ වනවා.ඉතින් සමාඣ මාධ්‍ය කළඹවපු  ඇයගේ ඡායාරූප එකතුව සහ ඇගේ තවත් ඡායාරූප කිහිපයක් තමා මේ තියෙන්නේ..

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Leave a comment

Your email address will not be published.