ඇමති නාමල්ගේ ආදරණීය පුතණුවන් නිවෙසට පිළිගත්තේ මෙහෙමයි

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ පසුගිය දවසක උතුම් පිය පදවිය ලැබුවේ පුංචි පුතෙකුට පියෙකු වෙමිනුයි.

පසුගිය දිනෙක ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ,පවුලේ අය සමගින් අලුත් අමුත්තා සමඟ ලබා ගත් ඡායාරූප කිහිපයක්ද අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබුණා.

මේ අතර ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ,පවුලේ අය සමගින් අලුත උපන් පුංචි පුතාව මුල්වරට නිවෙසට ගෙනගිය අවස්ථාවේ ඡායාරූප කිහිපයක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප පහතින්…..

Namal Rajapaksha 1

Namal Rajapaksha 2

Namal Rajapaksha  3

Namal Rajapaksha 4

Namal Rajapaksha5

Namal Rajapaksha 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *