ඉන්ස්ටග්‍රෑම් එකේ කොල්ලන්ගේ අවධානය දිනාගත් අනුරාධා

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් එකේ ලංකාවේ සුරූපිණියන් බොහෝ දෙනෙක් සිටිනවා. ඒ අතරින් වැඩි දෙනෙකුගේ ආකර්ෂණය දිනාගත් කෙනෙක් තමයි අනුරාධා සූරියාරච්චි කියලා කියන්නේ. ඇගේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ගිණුමේ Followers 180,000කට ආසන්න පිරිසක් සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම පිරිමි පාර්ශවයේ දැඩි ආකර්ෂණයක් දිනාගන්නත් ඇයට පුලුවන් වෙලා සිටිනවා මේ ඇගේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඉතා අවධානයට ලක්වූ ජායාරූප පෙළක්.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *