ඉසුරු ලොකුහෙට්ටිආරච්චි ලබන ජනවාරියේ තරින්දි ෆ්‍රනෑන්ඩු කැන්දන් යන්න ලෑස්ති වෙයි

දකුණේ කොල්ලෙක් කිව්වම මේ දවස්වල මුලින්ම මතකෙට එන්නෙ කාවද? ඉසුරු ලොකුහෙට්ටි ආරච්චිනේ .දකුණෙ කොල්ලෙක් විදියට මුළු රටේම අවධානය දිනා ගත්ත ඉසුරු ලොකුහෙට්ටිආරච්චි ඔන්න දෙයියනේ කියලා පිළිවෙලක් වෙන්නලු හදන්නෙ.

ස්වරණවාහිනියෙන් විකාශය වන හිත ඉල්ලන තරු වැඩසටහනෙන් ඔහු මේ අවුරුද්දේ අන්තිම හෝ 2021 මුල විවාහ වෙන්න යන බව රටටම කිව්වෙ ඉසුරුත් පුදුමයට පත් කරමින්. ඒ බව හෙළිකළේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. ඔහුගේ අත ගන්න යන ඇය විසින්මයි.

වැඩසටහන අතරේ ඇය මුළු රටටම අඳුනගන්නත් අවස්ථාව ලැබුණා. ටෙලිනාට්‍ය ගණනාවකින්ම අපි හඳුනගත්තු ඇය මුල්ම චරිතය රඟපාන්නෙත් ඉසුරුත් එක්ක. ඒ තරින්දි ෆර්නෑන්ඩු.

මේ ගැන ඇත්ත නැත්ත හරියටම බලාගන්න පුළුවන් මෙතනින්..

Isuru & Tharinndi #1

Isuru & Tharinndi #2

Isuru & Tharinndi #3

Isuru & Tharinndi #4

Isuru & Tharinndi #5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *