ඔන්ලයින් ඕඩර් කරපුවා සහ ආපුවා අතර වෙනස දැක්වෙන අපූරු චායාරූප එකතුව - Nonimi

ඔන්ලයින් ඕඩර් කරපුවා සහ ආපුවා අතර වෙනස දැක්වෙන අපූරු චායාරූප එකතුව

ඉතින් අද කලේ ඕනෑම කෙනෙක් යම් භාණ්ඩයක විකුනනවා කියන අදහසින් සමාජ මාධ්‍ය තුල ප්‍රචාරණය කල පසු තමයි එම භාණ්ඩයේ ජායාරූපක් දැකීමෙන් එක ගෙන්වා ගන්නේ. ඉතින් අද අපි මේ කියන්න සුදානම් වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ විවිධ භාණ්ඩ ඕඩර් කලාට පස්සේ අපිට ලැබෙන භාණ්ඩය ඇත්තටම ගන්න දෙයක් නැත්නම් මොකද කරන්නේ. එක නම් ඇත්තටම ලොකු ගැටළුවක්. අන්න ඒ නිසා තමයි අද වෙද්දී ඔන්ලයින් භාණ්ඩ හුවමාරුවට ගොඩක් අය බයවෙලා ඉන්නේ. ඒ භාණ්ඩයේ ගුණාත්මක බව අඩු විම නිසා.

අද මේ ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ අන්න ඒ වගේ අපි ගෙන්වන්න හැදුව භාණ්ඩය වෙනුවට අපිට ලැබුන භාණ්ඩය කිසිම වැඩක් නැති වුනු අවස්ථා කිහිපයක්. මේවා දැක්කම නම් හිනත් යනවා. ඔයාලටත් මේ වගේ දේවල් නම් අනිවර්යේනම් වෙලා ඇති. ඔයාලගෙත් මේ වගේ ජායාරූප තියනවා නම් අපිට එවන්න අමතක කරන්නත් එපා.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Leave a Reply