ඔබටත් මේ චායාරූප 15 වෙලා තියෙන දේ එකපාරින්ම තේරුම් ගන්න පුලුවන්ද - Nonimi

ඔබටත් මේ චායාරූප 15 වෙලා තියෙන දේ එකපාරින්ම තේරුම් ගන්න පුලුවන්ද

සමහර වෙලාවන් වල  ඔබට ඔබේ ඇස් පවා විශ්වාස කළ නොහැක. උදාහරණයක් ලෙස, මෙම පින්තූර දෙස බලන විට, ඒවා දෙස බලා එක පාරින්ම ඒවායේ සිදුව ඇති දෙය තේරුම් ගැනීමට පුලුවන්නම් ඔබටත් හොඳ ඇස් දෙකක් යමක් ඉක්මනින් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් ඇති බවට අපි විශ්වාස කරමු.ඉතින් වැඩි කතා ඕන්නෑ බලන්නකො එහෙනම් මේ ඡායාරූප දිහා

01 නෑ නෑ බෝට්ටුව පාවෙනවා නෙමේ

02 මොකද්ද ඉස්සරලම දැක්කේ?

03 යෝධ බව්වෙක් නෙමේ මේ

04 ට්‍රම්පච්චි ඔයා?

05 කවුද මේවා මෙහෙම හදන්නේ

06

07 යකෙක් නෙමේ Eye shadow ඒ

08 අලුත් කොණ්ඩා මෝස්තරයක්ද?

09

10 මේ ගැන දැනගෙන හිටියද?

11 ඒක සෙල්ලම් නගරයක්

12

13

14 චිත්‍රයක් කියලද හිතුවේ නෑ ඒක කණ්නාඩියක්

15

Leave a Reply