ඔබව පුදුමයට පත්කරන අමුතුම චායාරූප

අපගේ ජීවිතය විස්මයන්ගෙන් පිරී ඇති අතර. කිසිම දෙයකට ඔබව මවිතයට පත් කළ නොහැකි යැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, අද අපි ගෙනාව මෙම අමුතු පින්තූර දෙස බලන්න,

1.පාරවල් සුද්ද කරන්න ආපු යුකරේන නිරූපිකාවෝ

2.දුවන් ගහක්?

3.ටිකක් නා ගන්න කියලා

4.මුතු ඇට

5.

6.අඹරමු තව අඹරමු

7.මන්තරකාරිගේ පූසා

8.මාලු නැද්ද මාලු

9.

10.

11.කලබලේනේ

12.ඕනේම සයිස් එකකින්

1

13.

14.මෙහෙම උනේ කොහොමද

15.බලු මකරා

16.ඇයි මේ තරහා ගිහින්

Published
Categorized as News

Leave a comment

Your email address will not be published.