ඔබ ඔබේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අල්ලන ආකාරය අනුව ඔබේ පෞර්ශ්‍යත්වය ගැන කියවෙන දේ - Nonimi

ඔබ ඔබේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අල්ලන ආකාරය අනුව ඔබේ පෞර්ශ්‍යත්වය ගැන කියවෙන දේ

2020 ලෝක සඃඛයාලේඛණ වලට අනුව ලෝකයේ ස්මාර්ට් දුරකථන පවිච්චි කරන්නන්ගේ ස්ඃඛයාව බිලියන 20ක් පමණ වේ. මනෝ විද්ධ්‍යාග්නයන් පවසන ආකාරයට ඔබ ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනය ග්‍රහානය එසේ නැතිනම් ඔබ ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනය අල්ලන ආකාරය අනුව ඔබේ පෞර්ශ්‍යත්වය ගැන හෙලිවන බව කියවේ.පහත දක්වා ඇත්තේ එම කරුණුය

1. ඔබ තනි අති ෆෝන් එක අල්ලගෙන සිටිනවානම්

ඔබේ දුරකථනය තනි අතින් අල්ලා ඔබේ වැඩ කිරීමට පුරුදු වී සිටින කෙනෙක් නම්, එයින් කියවෙන්නේ ඔබට හොද පෞර්ශ්‍යත්වයෙන් ඇති කෙනෙක් බවයි. ඒවාගේම ඔබ, ඔබ ගැන දැඩි විශ්වාසයකින් සිටින අයෙකි. ඔබ ඔබේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට අවශ්‍ය ආත්මවිශ්වාසය සහ ණුවන සහජයෙන්ම ඇති අයෙකි. ඔබ අනිත් අය සමග සම්බන්දතා පැවත්වීමේදී ඉතාමත් සිහි බුද්ධියෙන් කටයුතු කරයි. තවද ඔබ සම්බන්දතා පවත් වන්නේ ඉතාමත් සීමිත පිරිසක් සමගය එම නිස සමාජය ඔබ හුදකලාවට කැමති පුත්ගලකු ලෙස සැලකිය හැකිය.

2. ඔබ දුරකථනය යටින් අතක් තබාගෙන ඔබගේ මහපට ඇගිල්ලෙන් කටයුතු කරන අයෙක් නම්

ඔබ මෙසේ ස්මාර්ට් දුරකථනය හසුරන අයෙක් නම් ඔබ සහජයෙන්ම දුර දක්නා ණුවනක් ඇති අයෙකි. ඔබ නිරායසයෙන්ම ඔබේ වැඩ ගැන පෙර සැලසුමක් ඇති අයෙකි .එම නිසා සැමවිටම අනෙක් අය එක් පියවරක් තබනවානම් ඔබ පියවර 2ක් ඉදිරියෙන් සිටී. ඔබ ඔබේ ජීවිතය සහා වටපිට සිදුවන දේ පිළිබද සැමවිටම අවධානයෙන් සිටී එම නිසා ඔබව රැවටීමට හෝ ඔබේ ඇස් වසා යමක් හොරෙන් කිරීම, කල නොහැකි දෙයකි.

කෙසේ වෙතත් ආදරය හා සම්බන්ද කට්‍යුතු වලදී ඔබ හාත්පස වෙනස් අයෙකි. ඔබ දෙවරක් නොසිතා ගන්නා තීරන නිසා අනෙකාගේ සිත් රිදවීම් ඇති වීමට පුලුවන. ආදරය සම්බන්ධ කටයුතු වලදී මෙය විශේෂ‍ය.

3. ඔබ අත් දෙකෙන්ම අල්ලගෙන ඔබේ ජන්ගම දුරකථනය පවිච්චි කරන අයෙක් නම්

මෙලෙස ඔබ ජන්ගම දුරකථනය හසුරවන අයෙක් නම්, ඔබ සෑම දෙයම ඉතා වේගයෙන් කරන අයෙකු ලෙස සැලකිය හැකිය. එයින් අදහස් වන්නේ ඔබ ඉතා ඉක්මන් තීරණ ගන්නා අයෙකු බවයි. එම තීරණ නිරන්තරයෙන්ම සාර්ථක වන බවද කිව යුතුය. ඔබ සැමවිටම ඔබේ වටපිටාවට ගැලපෙන ලෙස කටයුතු කරනවා වගේම, සෑම පරිසරයකට උචිත අකාරයෙන් හැඩගැසී ඔබේ කටයුතු සර්ථක කරගනී.මෙයින් අදහස් වන්නේ ඔබේ රැකියවේ වටපිටව සැමවිටම ඔබට පහසු ආකාරයට ඔබ හැඩගසා ගන්නා බවයි.

කෙසේ වෙතත් ආදරය හා සම්බන්ද කට්‍යුතු වලදී ඔබද සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් අයෙකි. ඔබෙ රැකියවේදී සහ ඔබේ සාමන්‍ය ජීවිතියේ ඔබ ඉතාමත් සර්ථක තීරණ ගන්නෙකු වුවත්, ආදරයේදී ඔබට තීරණ් ගැනීම ඉතා දුර්වල මට්ටමක පවතී. ඔබේ ආඅදරවන්තියට හෝ ආදරවන්තයාට ල්න්වීමට ඔබ කොතරම් උත්සහ කලත් එය එතරම් සාර්ථක වන්නේ නැත. එම නිසා කෙනෙකුට ලන්වීමට ඔබට බොහෝ කලක් ගතවේ.

4. ඔබ දුරකථනය යටින් අතක් තබාගෙන ඔබගේ දබර ඇගිල්ලෙන් කටයුතු කරන අයෙක් නම්

මලෙස ඔබ ඔබේ ස්මර්ට් දුරකථනයේ කටයුතු කරන අයෙක් නම් එයින් අදහස්වන්නේ ඔබ උපතින්ම නිර්මාණශීලී අයෙකු බවයි. ඔබ සෑම දෙයක්ම තර්කානුකූලව සිතන අයෙකි. එම නිසා ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ කරන කටයුතු සියල්ලම පාහේ සාර්ථකත්වයට පැමිනේ. ඔබ තරමක් තනිව සිට කටයුතු කිරීමට කැමති අයෙකි. අනෙක් පුත්ගලයින් ඔබේ වැඩ වලට අත ගසනවාට ඔබ කිසිසේත්ම කැමති නැත. ඔබේ නිර්මාණශීලී බව නිසාම ඔබ කුමන රැකියාවක් කලත් ඔබ එහි ඉහලටම යාමට හැකියාවක් ඇත.

ආදරය සම්බන්ධ කටයුතු වලදී ඔබ තරමක් ලැජ්ජාශීලී අයෙකු වේ. මෙම නිසා ආදර සම්බන්ධ කටයුතුවලදී අන් අයගේ සිත් දිනාගෙන ආදර සම්නන්ධතා වර්ධනය කර ගැනීම තරමක් ප්‍රමාද වේ. නමුත් කාලයක් ගොස් හෝ ඔබේ නිමණශීලී ආකල්ප නිසාම ඔබ ආදරයෙන් ජය ගන්නා බවත් එලෙස
ගොඩනැගෙනා සම්බන්දතා වඩාත් ශක්තිමත් සම්බන්ධතා වන බවත් පෙනී යයි.

Leave a Reply