ඔයාටත් මේ චායාරූප 20 වෙලා තියෙන දේ එකපාරම තේරුම් ගන්න පුලුවන්ද බලන්න - Nonimi

ඔයාටත් මේ චායාරූප 20 වෙලා තියෙන දේ එකපාරම තේරුම් ගන්න පුලුවන්ද බලන්න

අප එදිනෙදා ජිවිතය තුල අපට නොයෙක් මුහුණ දිම් වලට මුහුණ දිමට සිදු වෙනවා.අප ඒ ඒ මුහුණ දෙන සිදුවිම් හාස්‍ය,කුතුහලය,හා භයානක අවස්තා වලට මුහුණ දිමට සිදුවනවා.අප කොයිතරම් කාර්්‍ය බහුල වුවත් ඒ ඒ අවස්තා ජායාරුපයට ගන්නට අමතක කරන්නේ නෑ.ඒ සිදුවිම් අපගේ මතකයේ තබ‍ා ගැනිමට අප නිරන්තරයෙන් උත්සහ ගන්නේ ඒ සිදු වුන සිදුවිම් මතකයට ගෙන සතුටක් ලබන්නයි

එවැනි විශේෂ අවස්තාවල ගත් අපට හිතාගන්නවත් බැරි ජායාරුප පෙලක් අද අප ඔබට ගෙනාවේ ඔබේ රසවින්දනය උදේසාමයි.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

Leave a Reply