ඕනෑම කෙනෙකුගේ ගති ගුණ ඔවුන්ගේ අත්වල හැඩයෙන් දැනගන්නේ මෙහෙමයි - Nonimi

ඕනෑම කෙනෙකුගේ ගති ගුණ ඔවුන්ගේ අත්වල හැඩයෙන් දැනගන්නේ මෙහෙමයි

ඔයා හිතනවද අත් වලින් ඇඟිලි වලින් ඔයා ගැන ඔයාගේ ගතිගුණ ගැන කියන්න පුලුවන් වෙයි කියලා,සමහර විට සාත්තර කියන අයත් මේවමද දන්නේ නැහැ කියන්නේ නේද, ඉතින්,කියවලම බලන්නකො

01.ඔයාගේ ශක්තිමත් ඇඟිලි දුර්වල ඇඟිලි මොනාව ද-

ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශක්තිමත් ඇඟිලි කියන්නේ,ශක්තිමත් ලෙස අපි අදහස් කරන්නේ ඇඟිලිල්ල කෙලින් සහා දිගු ලෙස තියෙනවනම් ඒ ඇඟිලිල්ල ශක්තිමත්.ශක්තිමත් ඇඟිලි අතර වඩාත් ශක්තිමත් ඇඟිලි ඇත්නම් එයින් ප්‍රකාෂ වන්නේ චරිත ලක්ෂණ (ගතිගුණ) ගැනයි.දුර්වල ඇඟිලි ලෙස අපි හඳුන්වන්නෙ ඇඟිලි ඇඳ වෙලා හෝ නැමිලා තියෙන ඇඟිලිවලටයි. මෙය හදිසි අනතුරක් නිසා හෝ ස්භාවිකව පිහිටා තීබිමක් වෙන්නත් පුලුවන්.

1.ඔයාගේ අතේ මහපට ඇඟිල්ල ශක්තිමත් නම් කෙලින් සහා දිගු ලෙස තියෙනව නම් වෘතියෙන්(රැකියාවෙන්) සාර්ථකත්වය සඳහා උත්සහා කරන කරන නමුත් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ උවමනාවන් ඉටු කිරීමට ඔයා සූදානම් නැහැ.

2.දබර ඇඟිල්ල මඟින් ඔයාගේ බලය ගැන තියෙන උනන්දුව බුද්ධිමත් බව පවසයි.

3.මැද ඇඟිල්ල මගින ඔයාට වගකිමක් දරන්න පුලුවන්, කර්්‍යකෂම,විශ්වාසනීය සහා වර්ධනය (වෘතිය මිල මුදල් සෑම දෙයක්ම)හා ප්‍රශංසාව ලැබිමට සුදුසු පුද්ගලයෙකු බවයි.

4.වෙදගිල්ල මගින් ඔයාගේ කලාත්මක බව පවසයි.

5.කුඩා ඇඟිල්ල මගින් සන්නිවේදනයෙහි දක්ෂතා ඇති අයෙකු ලෙස පෙන්නුම් කරයි.

02.ඔයාගේ ඇඟිලි වල (නියපොතු) හැඩය අනුවත් ගතිගුණ වෙනස් වෙන්න පුලුවන්.

01.නිය රවුමට තියෙන හැඩයෙන් කියන්නේ ඔයා අනිත් අය සමඟ සතුටින් සිටීමට කැමති නමුත් ලෙන්ගතු කම් නතර කිරිමට අකමැති පුද්ගලයෙකු ලෙසයි.

02.හතරැස් සහා පැතලි නිය වලින් අදහස් කරන්නේ,ඔයා වැරදි දෙවල් වලට සහා එක දෙයක් මත රැදි ඉන්න බැරි,එක තීරනයක නැති පුද්ගලයින්ට අකමැති.

03.සවලක් හැඩති කොටු නිය වලින් ඔබ දක්ෂ පුද්ගලයෙකු වුවත් ඔබට වරදක් වු පුද්ගලයෙකු හෝ එම මාර්ගයෙහි ගමන් කිරිමට අකමැති පුද්ගලයෙකුයි.

04.තියුණු හුඩයකින් යුතු නිය වලින් අදහස් කරන්නේ තේරුම් ගැනීමට නොහැකි අසාමාන්‍ය දේවල් වලින් ඈත් වී කාලය ගත කිරිමට කැමති පුද්ගලයෙකු බවයි.

03.ඔබේ ඇඟිලි වල හිඩැස් අනුව ගතිගුණ වෙනස් වන අයුරු

1.ඔබේ ඇගිලි එකිනෙකට වඩා ඈතින් පිහිටා ඈත්නම් ඔයා බැරැරුමි විධියට අත් හදා බැලිම් කරන්න අකමැති කෙනෙක්.

2.ඔයාගේ වෙදගිල්ල සහා මැද ගිල්ල දුරස්ථව පිහිටන්නෙ නම් ඔයාට බලපෑම් කරන්න,බොරු මවාපෑම් කිරිමට කිසිම කෙනෙකුට නොහැක.

3.වෙදගිල්ල සහා මැද ගිල්ල ලංව පිහිටන්නෙ නම් ඔයා සමාජයට අනුව ජිවත් වෙන නිති රීති අනුගමනය කරන අනිත් අයගෙන් කතා අහන්න අකමැති පුද්ගලයෙක්.

4.ඔයාගේ වෙදගිල්ල සහා සුලඟිල්ල අතර වැඩි දුරක් ඇත්නම් ඔයා අවදානමක් ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් නෙවෙයි.

ඔයාමේ දේ කියවලා අලුත් දෙයක් ඉගෙනගත්තනම්,ඔයා ගැනත් මෙතන තියෙනව නම්, තව කෙනෙක්ට එයා ගැන දැන ගන්න, මේ ලිපිය ඔයා කැමතිනම් විතරක් යහලුවන් අතරේ බෙදා ගන්න.

Leave a Reply