කවුෂි ගේ ඔබ නොදුටු චයාරුප එකතුවක් මෙන්න

කවුෂි පෙරේරා ඔබට මතක ඇති කාලයක් ලංකාවේ පුවත් මවන්නියක් උනා,වීඩියෝ චයාරුප විවිදාකාරයෙන් ඔබ හමුවට සමාජ මාද්‍යෙන් පැමිණි කවුෂි එක පාරටම නැති වෙලා ගියා.කිසිම සද්දයක් නැතුව දැන් කාලයක් තිස්සේ ඇයව දැකගන්න නම් ලැබුනේ නැහැ කිසිම ආකාරයකින්,ඉතින් දැන්නම් කවුෂි ගොඩාක් වෙනස් වෙලා පියුමි හංසමාලි සමගම හිටපු කවුෂි දැන් පියුමි වගේ වෙලා කිවුවොත් නිවැරදි පියුමි පරද්දන්න ඇග හදනවා කියලත් ආරංචි පියුමි තරම් ප්‍රසිද්ද නැතිවුනාට කවුෂි ලගදීම කරලියට නැවතත් එයි කියලානම් කියන්න පුළුවන්.ඉතින් දැන් හැමදේම විශාල විදියට වෙනස් කරගෙන අපි බලමු කවුෂි ලගදීම මොකක්ද මේ කරන්න හදන්නේ කියලා.ඉතින් සද්ද නැතුව ඉන්න ඇයගේ චයාරුප පෙළක් තමා අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ,

 

Published
Categorized as News

Leave a comment

Your email address will not be published.