කුඩා දරුවන්ගේ විනෝදාත්මක චායාරූප - Nonimi

කුඩා දරුවන්ගේ විනෝදාත්මක චායාරූප

කුඩා දරුවන් කියන්නේ විනෝදයෙන් සිටින්නට කැමති අය. කුඩා කාලයේදී ඔවුන් දග වැඩ ගොඩක් කරනවා. එම නිසා ඔවුන්ව රැකබලා ගන්නට දෙමව්පියන්ට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඉතින් පහත චායාරූප වලින් ඒ ගැන හොද අවබෝධයක් ඔබට ලබාගන්නට හැකිවේවි.

මෙම චායාරූප ඔබට විනෝදයක් ගෙන එන්නට සමත්වේවි. එමෙන්ම මේවා අලන්කාර චායාරූප එකතුවකි. කුඩා දරුවන්ගේ විනෝදාත්මක චායාරූප මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Leave a Reply