කුළියට පෙම්වතියක් ගන්න පුලුවන් අපූරු ඇප් එක - Nonimi

කුළියට පෙම්වතියක් ගන්න පුලුවන් අපූරු ඇප් එක

ඔබට පෙම්වතියක් මිලදීගැනීමට අවශ්‍යද? පෙම්වතියක් නොමැති නිසා ඔබේ දෙමාපියන් ඔබට බැණිනවාද? මෙසේ සිදුවන්නේ චීනයේයි. චීනයේ සිටින තරුණයින් තම දෙමාපියන් හමුවීමට කුලියට ගත් පෙම්වතියන් කැඳවාගෙන යනවා. චීනයේ මේ සඳහා බොහෝ ඇප් ඇති අතර එමඟින් පෙම්වතියන් කුලියට ලබා ගත හැකියි.Hire Me Plz ඇප් එක මේ අතරින් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා

බොහෝ චීන තරුණයින් නිවාඩුවක් සඳහා තම නිවෙස් බලා යන විට පෙම්වතියන් කුලියට ගන්නවා. එසේ නොමැති නම් ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ගෙන් සහ ඥාතීන්ගෙන් දැඩි ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීමට ඔවුන්ට සිදු වෙනවා. විවාහයේ සහ පෙම්වතියන් ඇති කර ගැනීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව ඥාතීන්ගෙන් දීර්ඝ දේශනවලට සවන් දීමට බොහෝ විට තරුණයින්ට සිදුවෙනවා.

පෙම්වතියක් කුලියට ලබා ගැනීමේ කොන්දේසිය නම් පෙම්වතිය කුලියට ගන්නා පුද්ගලයාට ගැහැණු ළමයා ස්පර්ශ කිරීමට නොහැකි වීමයි. ගැහැණු ළමයා එම පුද්ගලයාට චිත්තවේගී සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඔහුගේ දෙමාපියන් ඉදිරියේ ඇය පෙම්වතිය මෙන් හැසිරෙනවා. තොරතුරුවලට අනුව, පෙම්වතියක් කුලියට ගැනීමට පිරිමි ළමයින්ට යුවාන් 1,999 ක් දක්වා එනම් රුපියල් 66.000 කට අධික මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවෙනවා.

චීනයේ චන්ද්‍ර අලුත් අවුරුද්දේදී පෙම්වතියක් කුලියට ගැනීම වඩා මිල අධික වන බව වාර්තා වෙනවා. එවිට තරුණයින්ට යුවාන් 3000 සිට 10,000 දක්වා වැය කිරීමට සිදුවෙනවා. මෙය සිදු වන්නේ අලුත් අවුරුද්දේ බොහෝ දෙනා නිවාඩුවට ආපසු ගෙදර එන නිසයි.

01

02

Leave a Reply