කොල්ලන්ටත් අභියෝගයක් උන බොඩිබිල්ඩින් බෝනික්කි මෙන්න

Julia Vins නම් 25 හැවිරිදි මේ තරුණිය හැඳින්වෙන්නේ ලොව සිටින සුරූපීම බර ඉසිලිමේ ක්‍රීඩිකාව ලෙසයි. ඇගේ මුහුණ ඉතාමත් අහිංසක හා බෝනික්කෙකුගේ මෙන් පෙනුමක් ගත් නමුත් ඇගේ ශරීරය පිරිමියෙකු මෙන් වර්ධනය කර ඇති නිසා ඇය පිළිබඳව බොහෝදෙනා අතර කැපී පෙනෙන චරිතයක් බවට පත්ව ඇත.

ඇගේ Instagram ගිණුමේ මේ වන විට සාමාජිකයින් මිලියනයකට අධික ප්‍රමාණයක් සිටින අතර ඇගේ ඡායාරූප සඳහා බොහෝදෙනා අදහස් දක්වා ඇත.

ඇගේ මෙම පෙනුම නිසා බොහෝදෙනා ඇයව හඳුන්වන්නේ “Muscle Barbie” ලෙසයි.

ඇගේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Leave a comment

Your email address will not be published.