ගත්ත ෆොටෝ එකට වැඩිය ඒකේ Background එක ආතල් උන ඡායාරූප 20ක් මෙන්න - Nonimi

ගත්ත ෆොටෝ එකට වැඩිය ඒකේ Background එක ආතල් උන ඡායාරූප 20ක් මෙන්න

ඡායාරූපය ගැනීම අද ඉතා ජනප්‍රියත්වයට පත් අංගයක්.අතේ තියෙන ෆෝන් එකේ කැමරාවෙන්ම අපි දිනකට එකක් හෝ ඡායාරූප ගනු ලබනවා.එසේම ඡායාරූපකරණය කියන්නේ ලෝකයේ ප්‍රචලිත් වෘත්තියක්. අපි සෑම විටම ගන්න ඡායාරූපයේ ඇති ප්‍රධාන දෙයට අවධානය යොමු කරමිනුයි එය ගනු ලබන්නේ.නමුත් එසේ ගන්නා අවස්ථාවේම තවත්සිද්ධියක් එය තුළ ග්‍රහණය වීමේ අවස්ථාත් තියෙන්න පුලුවන්.අන්න ඒ වගේ ගත්ත ප්‍රධාන ඡායාරූපයට වඩා ඒකේ පසුබිමේ තිබ්බ සිදුවීම් නිසා ජනප්‍රියත්වයට පත් අපූරු ඡායාරූප පෙළක් තමා අද අපි ඔබ වෙත ගෙන ආවේ.

01 කොල්ලා තමා කොල්ලා

02 ඒ මොකද ඒ කරන්නේ

03 ඊර්සියා හිතිලා වගේ

04 මොනා කරන්නත් කාලා ඉන්න ඕනේ

05 සිදුවීම් ගොඩයි

06 හූ හූ

07 අපිත් ඉන්නවා

08 අපි මෙහේ

09 මයෙ එකා

10 ඒකනම් රිදිලා වගේ

11

12 ආතල් කොතනද කොල්ලො එතන

13 මරු හෙයා ස්ටයිල් එක

13 නම්බුව ලෙප්ට්

14 හැමෝම චීස් කියන්න

15 අපිට විසාල සබ්දයක් ඇසෙන්න යන්නේ

16 ඒ මූණ

17 මාවත් ඇතුලට ගනින් කියලද කියන්නේ

18 හරිම මොහොතේ

19

20 හූ හූ අපිත් ඉන්නවා

21

Leave a Reply