ඡායාරූපයක් හෝ නොතිබුනානම් ඔබ විශ්වාස නොකරන අන්දමේ අවස්ථා කිහිපයක අපූරු ඡායාරූප එකතුව - Nonimi

ඡායාරූපයක් හෝ නොතිබුනානම් ඔබ විශ්වාස නොකරන අන්දමේ අවස්ථා කිහිපයක අපූරු ඡායාරූප එකතුව

මේ ලෝකේ බොහොමයක් දේවල් අපි විශ්වාස කරන්න නම් එක්කො අපි ඒවා හැබැහින් දකින්න හෝ වෙනත් ඡායාරූපයක් මඟින් හෝ දැකිය යුතුමයි.ඉතින් මේ ලෝකේ සිද්ධවෙන සමහර දේවල් එසේ සැබැවින්ම දැක්කත් අපිට විශ්වාස කරන්න අමාරු තරමි.ඒ වගේ අඩුම තරමේ ඡායාරූප ගත නොකරානම් හෝ ඔබට විශ්වාස කරන්නේ නැති තරමේ අපූරු සිද්ධි කිහිපයක් අපූරු ඡායාරූප පෙළක් තමා අපි අද ඔබ වෙත ගෙන ආවේ.

01 ඒක කොහොමද එතෙන්ට ගියේ

02 ඒක මාර හිරවිල්ලක්නේ

03 ඇති ඔයින් නැවතුනා

04 නයිස් පාර්කින්

05

06 එයාලටත් ෂොපින් කරන්න යන්න හිතිලා වගේ

07 ගානට පාර්ක් කරලා

08 කොහොමද එහෙම උනේ

09 හඳට යන්න වගේ

10 ස්පයිඩර් මෑන් කැලේ

11

12 අවන් එක පාරේ තිබිලද ?කාර් එක කුස්සියට ගිහිල්ලද?

13 සමාන්තර පාර්කින්

14 ටේලරේ හඳට යන්න වගේ

15 කොහොමද එහෙම පාර්ක් කරේ

16 උඩ ඉඳන් බිමට වැටිලද? බිම ඉඳන් උඩට ගිහින්ද

 

Leave a Reply