ජනප්‍රිය නිලි හර්ෂි රසාංගාගේ නවතම ඡායාරූප පෙල

ජනප්‍රිය නිලි හර්ෂි රසාංගාගේ සරාගී ඡායාරූප පෙලක්හර්ෂි රසංගා කියලා කියන්නේ මේ දිනවල ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක්.ඇය මුලින්ම ක්ෂේත්‍රයට පිවිසෙන්නේ ළමා නිලියක් ලෙසයි.

වර්තමානයේ නම් ඇය පෙම්වතියගේ චරිතයද නිරූපන කරනු ලබනවා.ඉතින් මේ තියෙන්නෙ ඇයගේ සමාජ මාධ්‍යකට එක් වුන නවතම  ඡායාරූප කිහිපයක්

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Leave a comment

Your email address will not be published.