ජනප්‍රිය නිළි සජානා වනිගසූරිය යුග දිවියට

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණියක් වන සජානා වනිගසූරිය ඊයේ (30) යුග දිවියට එළඹ තිබෙනවා.

එම අවස්ථාවේ ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් නරඹන්න..

Sajana #1

Sajana #2

Sajana #3

Sajana #4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *