ජපනා හදපු අමුතුම විදිහේ ගැජට් 15ක් මෙන්න - Nonimi

ජපනා හදපු අමුතුම විදිහේ ගැජට් 15ක් මෙන්න

නව නිපැයුම් කරන රටවල් අතරින් ජපානයට හිමිවන්නේ සුවිශේෂි තැනක්.ජපනා හපනා කියලා නමක් පටබැඳි ඇති ජපානය ගැනනම් නෙමේ අද අපි කියන්න යන්නේ ජපන් ජාතිකයින් විසින්  සොයාගත් අපගේ එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන නව නිපැයුම් කිහපයක් ගැනයි අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ.මේවායින් සමහරක් ගැන ඇසූවිට ඔබත් පුදුම වෙනවා ඒකාන්තයි

01 ඩයට් කරන අයට ඩයට් බෝල්

02 පියන් රඳවනය

03 Bubble wrap keychain

04 නැප්කින් කලිසම්

05  නහය අලංකරණය

06 වායුසමීකරණය කළ සපත්තු

07 යන යන තැන බටර් ගාන්න

08 එහාට මෙහාට වැටෙන් නැතුව නිදාගන්න

09 ඇඟිලි කපාගන් නැතුව ඔනේ දෙයක් කපාගන්න

10 Sound-catcher pillow

11 කුඩයයි ටයි එකයි දෙකම එකට

12 ඔනේ වෙලාවක ටිෂූ එකක්

13

14 ctrl+alt+del එකපාර-ක්ලික් කරන්න

15 චොප්ස්ටික් විත් ෆෑන්

16 අතේ ගෙන යා හැකි මගී ආසනය

17 බහුකාර්ය අත්වැසුම්

18 පිට කහන තැන හරියටම කියන්න

19 බ්‍රා ලොක්

මෙම විශේෂිත බ්‍රා එකේ ස්ථාපනය කර ඇති ගණන් කිරීමේ ඔරලෝසුවට  විවාහ ගිවිස ගැනීමේ මුද්දක් ලබා දීමෙන් ලොක් එක ඇරිය හැකිය.

 

Leave a Reply