ජපානේ් ස්කෝලවල විතරක් තියෙන ඔබ නොදන්නා අමුතුම දේවල් 12ක් - Nonimi

ජපානේ් ස්කෝලවල විතරක් තියෙන ඔබ නොදන්නා අමුතුම දේවල් 12ක්

1) කොණ්ඩ මෝස්තර තහනම්

ඔවුන් මෙමගින් අපේක්ෂා කරන්නේ ළමයින් කොණ්ඩ මෝස්තර ගැන සිතීමෙන් වළක්වා ඉගෙනීමට පමණක් හිත යොමු කරවීමටයි

2)ආදර සම්බන්ධතා තහනම්

පාසල් යන ළමුන් ආදරය කිරීමට තරම් පොඩිවැඩි නිසා ඔවුන් එය තහනම් කර තිබෙනවා

3)ගුරුවරුන් ආදේශ නොකරයි

යම් ගුරුවරයෙක් නොපැමිණි විට ඒ වෙනුවෙන් වෙනත් ගුරුවරයෙක් නොයදවයි.සිසුන් ඒ අවස්ථාවන් වලදී සංවරව තම තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල තනිවම නිතර වෙයි

4)බාහිර පෙනුම ගැන එතරම් සැළකිල්ලක් නොදක්වයි

සිසුන් බාහිර පෙනුම ගැන නොව අධ්‍යාපන කටයුතු ගැන පමණක් අවධානය යොමු කරවීමට මෙයින් සිදු වේ

5)වෙලාවට වැඩකිරීම

 

ජපන් සිසුන් කෙදිනකවත් සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව පාසලට පහුවෙලා නොපැමිණෙයි.වෙලාවට වැඩ කිරීම ඔවුන්ට උගන්වන්නේ කුඩා කාළයේදීමයි

6)අවුරුද්ටම එක නිවාඩුවයි

 

ජපන් සිසුන්ට අවුරුද්දටම ලැබෙන්නේ සති 5ක ග්‍රීෂ්ම සෘතු නිවාඩුව පමණයි

7)ආචාරශීලීත්වය වැදගත්

ජපන් සිසුන් ගුරුවරුන් දුටුවිට ආචාර කිරීමත් උදෑසන භාවනා වලින් පසුව වැඩකටයුතු ආරම්භ කිරීමටත් පුරුදු වී ඇත

8)නිළ ඇඳුම

සෑම පාසලකටම එක සමාන නිල ඇඳුමක් ඇති අතර පිරිමි ළමුන් සඳහා දිග කලිසම හා කමිසයත් ගැහැණු ළමයින් සදහා සායත් බ්ලවුස් එකත් ඇත.

9)ගෙදරින් කෑම රැගෙන ඒම තහනම්

සියලුස ළමුන්ට පාසල මඟින් ආහාර සපයන අතර කෑම නාස්තිය අවම කිරීම මෙහි අරමුණයි යම් කිසි සිසුවෙක් කෑම නාස්ති කරොත් දඩුවම් ලබා දීමක් සිදු කරයි

10)පිරිසිදුකම

සියලුම ළමුන් තම පන්ති කාමරය සහ වටපිටාව සෑම දිනකම පිරිසුදු කරගත යුතු වේ.

11)සියලුම ළමුන්ට තේරෙන්න උගන්වයි

ළමුන්ගේ දැනුම් මට්ටම අනුව ඔවුන්ට තේරෙන ආකාරයට ඉගැන්වීම් සිදු කරයි

12)විනාඩියක නිශ්ෂබ්දතාවයක්

පාසල ඉවර වීමෙන් පසු සහ ඉගැන්වීමට පෙර අවම විනාඩි 10ක පමණ නිශ්ෂබ්දතාවයක් ළමුන් විසින් පවත්වනු ලබයි.එමගින් එම කාර්යය වෙනුවෙන් ඇල්මක් ඇති කරවීම මෙමගින් සිදුවන භව ඔවුන් විශ්වාස කරනු ලබයි

Leave a Reply