ජීවිතේටම එකපාරක් දකින්න ලැබෙන මොහොතවල් වල ලබාගත්ත අපූරු චායාරූප 23 - Nonimi

ජීවිතේටම එකපාරක් දකින්න ලැබෙන මොහොතවල් වල ලබාගත්ත අපූරු චායාරූප 23

හිරු උදාව හෝ අහසේ තරු වල  ලස්සන පින්තූරයක් ගැනීමට සමහරක් විට අපට පැය ගණනක් බලා සිටීමට සිදුවිය හැකිය. නමුත් සමහර විට අපේ ජීවිතයේ අපේ කැමරාව සහ කාලය පමණක් ඉතාමත් සුවිශේෂි වන අවස්ථා නිර්‍මාණය කරයි. මෙම ඡායාරූප පිටුපස සිටින ඡායාරූප ශිල්පීන් මෙම විශිෂ්ඨ ඡායාරූප කැමරාවට  නියම මොහොත අල්ලා ගත් අය වෙති.ඉති්න් හරිම මොහොත් නියම වෙලාවට ගත්ත අපූරු ඡායාරූප පෙළක් තමා අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ

01

© thumb_tani / twitter

02

© reddit/ BurungHantu

03

© FizzyFuzzball1 / reddit

04

© Jbarney15 / reddit

05

© Raumschiff / reddit

06

© tttks / twitter

07

© GallowBoob 1/ reddit

08

© justintolerable / reddit

09

© bbacks26 / reddit

10

© marnix14 / reddit

11

© teereximus / reddit

12

© 31_riiiii / twitter

13

© heyaitsa / reddit

14

© dailyrain / reddit

15

© 723nam / twitter

16

© posierahraaa / reddit

17

© nanase01 / twitter

18

© Kobogie / reddit

19

© 0814Gull / twitter

20

© TrueLordChanka / reddit

21

© wildd666 / reddit

22

© Wildfire2044 / reddit

23

ඔයාලා ළඟත් මේ වගේ ඡායාරූප තියෙනවනම් පහළින් කමෙන්ට් කරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා

Leave a Reply