තමුන්ට අයිතියක් නෑ මං ගැන කතා කරන්න ! නිකන් - ක් නොවී පිරිමියෙක් වගේ හැසිරෙන්න..” - රසිකයෙක් නිසා ශලනිගේ රතු කට්ට පනී. - Nonimi

තමුන්ට අයිතියක් නෑ මං ගැන කතා කරන්න ! නිකන් – – – ක් නොවී පිරිමියෙක් වගේ හැසිරෙන්න..” – රසිකයෙක් නිසා ශලනිගේ රතු කට්ට පනී.

සුන්දර නිළි ශලනි තාරකා “එයයි මමයි” යනුවෙන් සඳහන් කරමින් පළ කළ ඡායාරූප පෙළක් මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය තුළ අතිශය කතාබහට ලක්වනවා.

මෙම ඡායාරූප පෙළ පළකිරීමත් සමඟ ශලනිට රසිකයෙක් සැර “කමෙන්ටුවක්” දමා තිබුණා.

එම කමෙන්ටුවට පිළිතුරු ලෙස ශලනිත් කමෙන්ටුවක් පළ කර තිබූ අයුරු දැකගත හැකිවුණා.

එසේ ම අදාළ පුද්ගලයා සිදුකළ සැහැසි ප්‍රකාශය විවේචනයට ලක්කරමින් බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රතිචාර දැක්වූ අයුරුද දැකගත හැකියි.

Leave a Reply