දකින දේවල් දකින විදිහම නෙමේ බව ඔප්පු කරන අපූරු ඡායාරූප 19ක් මෙන්න - Nonimi

දකින දේවල් දකින විදිහම නෙමේ බව ඔප්පු කරන අපූරු ඡායාරූප 19ක් මෙන්න

අපි බොහෝ විට අපේ ඇස් දෙකෙන් දකින දේවල් ස්වයංක්‍රීයව ඇත්ත කියලා පිලිගන්න නැඹුරු වෙලා ඉන්නවා. නමුත් අපේ ඇස් දෙකට සත්‍ය විදියටම පෙනෙන දේවල් පිටුපස වුනත් ලොකු වංචාවක් හෝ රැවටීමක් සැගවිලා තියෙන්න පුලුවන්. ඉතින් මේ නිසා දකින හැම දෙයක්ම ඒ අයුරින්ම විශ්වාස කරන එක නුවණට හුරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔය පහලින් තියෙන්නේ ඒ වගේ ඔබේ ඇස් දෙක රැවටීමට ලක් කරන පින්තූර එකතුවක්.. බලන්න මීට කලින් ඔබ මේවගේ දේවල් ගැන දැනගෙන හිටියද කියල.

01 කෝ ඔලුව

02 බලු ගෙඩියෙක් නේද මේ

03 ජිම් ගියපු පූසෙක් වගේ

04 ඉස්සරලම දැක්කේ ඩයිනසෝර්ලා ටිකක්ද?

05 නෑ නෑ එච්චර දිලිසෙන්නේ හම නෙමේ

06 ඒ අත් දෙක

07

08 ටෝනාඩෝවක් නෙමේ ඒ

09 පූසා උයන්න ලෑස්ති වෙලා වගේ දැක්කේ

10

11 නෑ නෑ මනමාළි කරේ නැඟලා නෙමේ ඒ

12 කාර් එක තරම් නම් ලොකු නෑ

13 එක කෙල්ලට කකුල් තුනක්

14

15

16

17

18

19

Leave a Reply