දැක්කම හිනා යන අමුතු විදියේ ඇදුම් විලාසිතා වල ජායාරූප එකතුව - Nonimi

දැක්කම හිනා යන අමුතු විදියේ ඇදුම් විලාසිතා වල ජායාරූප එකතුව

විලාසිතා කියන්නේත් එක වෙලාවකට පිස්සුවක් වගේනෙ. එක එක කාලෙට එක එක විලාසිතා පැමිණෙනවා. මේ පැමිණෙන හැම විලාසිතාවම කරන අයත් ඔන තරම් ඉන්නවා. මේවා තමන්ට ගැළපෙනවද නැද්දවත් බලන් නැතුව තමා බොහෝ අය මේ විලාසිතා කරන්නේ. මේ නිසා විලාසිතා කිරීමේදී බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. අද අපි ඔබට අරගෙන ආවේ හරිම අපූරු දෙයක්. ඔබත් එක එක විලාසිතා දැකල ඇති. ඒත් බලන්නකෝ අද අපි අරගෙන ආවා වගේ විලාසිතා ඔබ දැකල තියෙනවද කියල. මේ ඇඳුම් විලාසිතා නම් හරිම අමුතුයි.

බ්‍රිට්නිගේ සැබෑ රසිකයෙක්

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Leave a Reply