දැක්ක ගමන් හොල්මන් වෙලා යන අපූරු චායාරූප 18ක් - Nonimi

දැක්ක ගමන් හොල්මන් වෙලා යන අපූරු චායාරූප 18ක්

හරිම වෙලාවේ සමහර විට හිතන්නෙවත් නැතුව වැදුණු ඡායාරූප ඔබ සතුවත් ඇතිනේ.කිසිම පෙර සූදානමක් නැතුව එහෙම වදින ඡායාරූප වලත් තියෙන්නේ අමුතුම ලස්සනක්.ඉතින් අන්න ඒ වගේ ගන්න ගියි ඡායාරූපයේ හිතාගන්නවත් බැරි විදිහට වැදුණූ අපූරු දෙවල් ටිකක් තමා අද අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ.බලන්නකො එහෙනම් මේවගේ ඇත්තටම මොකද වෙලා තියෙන්නෙ කියලා

01 ලස්සන ඇඳුම හැබැයි

02 කවුරු කාවද වඩන් ඉන්නේ

03 කාගේ අතද මේ?

04 පොඩි එකාගේ අතේ ලොකු

05 ෂේව් කරන්න කාලේ හරි වගේ

06 යෝධ පරවියෙක්ද?

07

08 මරු ෆේස් කට් එක

09

10 පාවෙන කෙල්ලෙක්

11 ෆෝන් එක හරවලාම බලන්න

12  ඒ ෆොටෝ එකක්

13 කෝ ඇඟ?

14 යෝධ බබකේ?

15 ඔලු දෙකේ එලුවෙක්ද මේ

16 ඉගිලෙන දූපත

17 කාර් එකක් එහෙම දැක්කද?

18 ඒක යන්නේ ඉස්සරහටද පස්සටද?

Leave a Reply