දෙපාරක් විතර බැලුවොත්නම් මේ ඡායාරූප 15 තේරුම් ගන්න ඔබට පුලුවන් වෙයි

ඔබැ ඡායාරූපයක් බලන විට ඔබට එය එක වරක් බැලු විට ඔබ නොදකින දෙයක් හෝ එය ඇත්තටම පෙනෙන දේ නොවෙන්න පුළුවන්. බැලු බැල්මට එක පාරටම පෙනෙන දේ දෙවන වරටත් බලන විට ඔබට තේරුම් ගන්න හැකි වෙන්නේ ඔබ ඒ පලවෙනි වරට දුටු දේ නොවන බව. එහෙනම් බලමු ඒ වගේ ඡායාරූප කිහිපයක්.

01 හයිබ්‍රිඩ් පූසෙක් වගේ

02 කවුද ඉඳන් ඉන්නේ?

03 කාක්කට දිග කකුල් ඇවිත් වගේ

04 මස් කෑල්ල පාවෙනවා වගේ

05 එයත් පාවෙන්නෑ වැලි උඩ ඉන්නේ

06 හෙවනැළිද ඇත්තම පඩිපේලිද?

07 නත්තල් ගහට පණ ඇවිත් වගේ

08 ලයිට් එක කණ්නාඩියට වැටිලා

09 කොහොමද ඒ මූණු

10 ආර්ට් එකක් නෙමේ හෙවනැල්ලක් ඒ

11 ඇඟ එක තැනක බොඩිය තව තැනකද?

12 ඉස්සරලම පූසව දැක්කේ කවුද?

14 පූසා ඉන්නේ අතේ නෙමේ

15 පියාඹනවද? පාවෙනවද?

16 පාලමක් නෙමේ බලුතඩියගේ ලණුව ඒ

Leave a comment

Your email address will not be published.