ප්‍රියසාද් පවුලේ ඔබ නොදුටු ජායාරූප එකතුවක් - Nonimi

ප්‍රියසාද් පවුලේ ඔබ නොදුටු ජායාරූප එකතුවක්

යාලුවොත් එක්ක බෙදාගන්න

ප්‍රියසාද් පවුල කියන්නේ මේ දිනවල කාගේත් කතාබහට අවධානයට ලක් වූ පවුලකි. ඒ තමයි දිනක්ෂි.ශනුද්‍රි සහ ශේෂාද්‍රි ප්‍රියසාද් යන සහෝදරියන් තිදෙනා එම පවුලේ සියලු දෙනාම කලා ක්ෂේත්‍රයට විශාල දායකත්වයක් ලබාදෙමින් කලාව ඉහලටම ගිය කිහිප දෙනෙකි. අද අපි ඔයාට ගෙන එන්නේ ඔවුන්ගේ එම පවුලේ මීට වසර කිහිපයකට පෙර ලබාගත් අපුරු ජායාරූප කිහිපයක් පිළිබඳයි. මේ ඔවුන් කුඩා කාලයේ ලබාගත් අපුරු ජායාරූප කිහිපයක්

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

 


යාලුවොත් එක්ක බෙදාගන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *