පිළිමත් එක්ක කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ගත්ත වෙනස්ම ආතල් වල ජායාරූප එකතුව - Nonimi

පිළිමත් එක්ක කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ගත්ත වෙනස්ම ආතල් වල ජායාරූප එකතුව

කැමරාවක් තියෙන නැති අපි ඕනෙම කෙනෙක් ආසයිනේ ඡායාරූප ගන්න.කොහේ හරි ගියත් ඒ ඒ අවස්ථාවන් වල ගත්ත ඡායාරූප තමා පස්සෙ කාලෙක හරි මතක සටහන් විදිහට ඉතුරු වෙන්නේ.ඉතින් ඒ වගේ ලොව පුරා මිනිසුන් පිළිම එහෙම නැතිනම් ප්‍රතිමා සමඟ ගත්ත හොඳම ආතල් ටිකක අපූරු ඡායාරූප පෙළක් තමා අද අපි ඔබ වෙත ගෙන ආවේ.බලන්කෝ එහෙනම් ඒ ආතල් ටික කොහොමද කියලා

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Leave a Reply