පූටින්ගේ රුසියාව ගැන ගොඩක් අය අහලා නැති දේවල් ටිකක් මෙන්න - Nonimi

පූටින්ගේ රුසියාව ගැන ගොඩක් අය අහලා නැති දේවල් ටිකක් මෙන්න

World’s Longest Railway

ලෝකයේ තනි දිගම දුම්රිය මාර්ගය Trans-Siberian Railway කියල කියන්නේ ,කිලෝමීටර් 9200 (හෝ 5700 සැතපුම්) දුම්රිය Moscow වලින් පටන් අරන් japan වලට එනවා සමස්ත ගමන නොනවත්වා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඔබට පැය 152 සහ විනාඩි 27 ගනු ඇත.

World’s Largest McDonalds

ලෝකයේ විශාලතම මැක්ඩොනල්ඩ්ස් එක තියෙන්නේ රුසියාවේ seats 700 ක එකක් 2012 දී London Olympic වලට London වල seats 1500ක මැක් එකක් හදල ඒ උනාට Olympic ඉවර වෙලා සති 6කට පස්සේ ඒක වහල

Women vs. Men

රුසියාවේ කාන්තාවන් ආසන්න වශයෙන් මිලියන 10 ක් පිරිමින්ට වඩා වැඩි පිරිසක් ඉන්නවාලු මේක වෙලා තියෙන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධය නිසා කියල තමයි කියන්නේ

Flower Superstition

හැබැයි රුසියන් කෙල්ලන්ට මල් නම් දෙන්න යන්න එපා funerals වලට ගන්න නිසා bad luck කියල හිතනවලු

Largest Country by Area

මුළු භූමි ප්රමාණය වර්ග කිලෝ මීටර් 17.075.400. රුසියාව එක්සත් ජනපදයේ සමස්ත ප්රමාණයට වඩා 1.8 ගුණයකින් විශාල වේ.

Home to Many Billionaires

Moscow ලෝකයේ වැඩිම බිලියනපතියෝ ඉන්න city එක total එක 74 NY වල මීට වඩා තුන්දෙනෙක් අඩුයි

Second-Largest Oil Producer in the World

දෙවන විශාලතම තෙල් නිෂ්පාදකයා දිනකට බොරතෙල් බැරල් 9.900.000 ක සාමාන්ය නිෂ්පාදනය, සෞදි තමයි පළවෙනිය 10,900,000 barrels per day

Fastest Means of Transportation

Moscow metro එකලු fastest ම එක rush hour එකේදී හැම තප්පර 90 කටම train එකක් යනවලු 9 million passengers ල හැමදාම metro station එකෙන් යනවලු Metro of St. Petersburg subway එක 100m deep ලු

Bribe Police

දල වශයෙන් 50% අල්ලස් ගනන්වලු. මෙහෙ නම් ඊට වඩා වැඩි ඇති

Russian cafes

Russian cafes සෙට් එකක් තියනව කෑම ඔක්කොම free. charge කරන්නේ කොච්චර වෙලා ඉන්නවද කියන එක බලල

Leave a Reply