පොඩි කාලේ දැක්ක කාටුන් චරිත ඇත්තටම හිටියනම් - Nonimi

පොඩි කාලේ දැක්ක කාටුන් චරිත ඇත්තටම හිටියනම්

කුඩා කල සිටම අපගේ මතකයන් තුළ සැබෑවටම දැකගත හැකි වනු ඇතැයි අප වරක් ප්‍රාර්ථනා කළ කාටූන් චරිත වලින් පිරී තිබේ. හොඳයි, අද අපි ගෙන ආවේ ඒ වගේ අපි කැමතිම කාටුන් චරිත ඇත්තටම ජීවත් උනානම් ඔවුන් ඇත්තටම කොයි වගේ ඉඳීද කියලා.එහෙනම් පහළින් බලන්නකෝ

1.Goofy from A Goofy Movie

2.ස්කූබි ඩූ

3.කුන්ෆු පැන්ඩා

4.Kermit The Frog from Sam and Friends

5.Clarabelle Cow from Steamboat Willie

6.රොබින්හුඩ්

7.ෆර්ඩිනන්

8.පින්ක් පැන්තර්

9.Azrael from The Smurfs

10. Calimero

11.හා හා හරි හාවා

12.ග්‍රෑන්ඩ් මා ඩක්

13.පැට්‍රික්

14.Snoopy from Peanuts

15.Wile E

16.මිකී මවුස්

17.Muttley from Wacky Races

18.Pluto

19.Scrooge McDuck from Duck Tales

20.Cheshire Cat from Alice in Wonderland

20

21.ඩොනල්ඩ් ඩක්

Leave a Reply