බුවිනි දියලගොඩ, වත්සලා දියලගොඩ දෙන්නගේ පරණ හුට පට

වත්සලා දියලගොඩ (Wathsala Diyalagoda) සහ බුවිනි චාපා දියලගොඩ (Buvini Chapa Diyalagoda) කියන්නේ අපි හැමෝම ආදරය කරන ලංකාවේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියන් දෙදෙනෙක්.

වැඩසටහනක දී ඔවුන් දෙදෙනා ඔවුන් දෙදෙනා ගැන ඇසූ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙමින් මතකයන් ආවර්ජනය කලේ මෙහෙමයි.

බුවිනි කුඩා කාලයේ මෙන්ම දැන් පවා දඟකාර කෙනෙක් කියලයි වැඩිමහල් සොයුරිය වත්සලා කියන්නේ.

කුඩා කාලයේ දිනක් සුපුරුදු පරිදි අසල්වැසි නිවසකට යාමට පුරුදු වූ මේ දෙදෙනා ඒ නිවසට යන හැම වතාවේම බුවිනි “බඩකිනී….” කියන බවත් එවිට ඒ නිවසේ කාන්තාව තේ සාදා දෙන අතර,

කෙතරම් කිව්වත් කෝප්පය නැවත ලබානොදෙන බුවිනි තේබී කෝප්පය මිදුලට විසි කරන බව වත්සලා සිනාවෙමින් පැවසූ අතර,

වතුර බීමට ඇති කලයට අත සේදීමද කුඩා බුවිනි නොසැලකිලි මත් කම නිසා කරන බවත් ඇය කිව්වා.

එසේම වඩාත් හොඳින්ම ආහාර පිසින්නේ වත්සලා බවත් බුවිනි ආහාර පිසින්නේ ද ඇගෙන් අසාගෙන බවත් පැවසුවා. කෙසේ වෙතත් සොයුරියක් සිටීම ජීවිතයට ලොකු ශක්තියක් මෙන්න විශාල අඩුවක් පුරවන බවත් ඔවුන් පැවසුවා.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.