මාෂිගේ 25 වන උපන්දිනය දවසේ Surprise කළේ මෙහෙමයි

මාෂි සිරිවර්ධන සහ පුබුදු චතුරංග කියන්නේ කලාකෙතේ සිටින ආදරණීය යුවළක්නේ.

පසුගිය 11 වනදා මාෂිගේ 25 වන උපන්දිනය යෙදි තිබුණා.

ඒ වෙනුවෙන් ඇයව පුදුම කරමින් ඇගේ සැමියා පුබුදු චතුරංග, උපන්දින සාදයක් ඇයටත් හොරා රහසේම සංවිධාන කර තිබුණා.

තිළින බෙන් ඡායාරූප ශිල්පියාගේ කැමරා කාචයට හසූවූ එම අවස්ථාවේ චායාරූප පහතින්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *