මාෂිගේ 25 වන උපන්දිනය දවසේ Surprise කළේ මෙහෙමයි

මාෂි සිරිවර්ධන සහ පුබුදු චතුරංග කියන්නේ කලාකෙතේ සිටින ආදරණීය යුවළක්නේ.

පසුගිය 11 වනදා මාෂිගේ 25 වන උපන්දිනය යෙදි තිබුණා.

ඒ වෙනුවෙන් ඇයව පුදුම කරමින් ඇගේ සැමියා පුබුදු චතුරංග, උපන්දින සාදයක් ඇයටත් හොරා රහසේම සංවිධාන කර තිබුණා.

තිළින බෙන් ඡායාරූප ශිල්පියාගේ කැමරා කාචයට හසූවූ එම අවස්ථාවේ චායාරූප පහතින්

 

Check Also

කොට්ටයක් නැතුව නිදාගත්තොත්

අප නිදා ගන්න ගන්නා කොට්ටයේ ඉතිහාසය පුරාණ මෙසපොතේමියාව දක්වා දිව යයි. එකළ ඒවා ගල් වලින් …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *