මිනිස්සුත් ගන්නේ සුපිරිම ආතල් තමා කියලා හිතෙන අපූරු ඡායාරූප 17ක් මෙන්න - Nonimi

මිනිස්සුත් ගන්නේ සුපිරිම ආතල් තමා කියලා හිතෙන අපූරු ඡායාරූප 17ක් මෙන්න

අප ජීවත් වන ලෝකයේ මිනිස්සු විවිධාකාරයි. ඔබ ඔබේම දෑසින් ඒවා දකින තුරු එය සත්‍ය යැයි විශ්වාස කිරීමට අපහසු බොහෝ අභූත දේවල් තවමත් මේ ලෝකයේ තිබේ. සාමාන්‍යයෙන්, පහත ඡායාරූප සියල්ලම දැකීමෙන් පසු, ඔබට මේ විවිධාකාර ලෝකයේ ජීවත් වන මිනිස්සු කරපු සහ සොයාගත්ත අපූරු දේවල් ගැන වැටහීමක් ලබා ගන්න පුලුවන් වෙයි

01 උඩින් යන ගමන් කොණ්ඩෙ කපන්න

02 තාම පරණ තාක්ෂණයට ආදරේ කරන කෙනෙක්

03 කකුල එච්චර දිගද

05 ඒකනම්

06 මරු හැබැයි

07 පාරට කාපට් දාලා

08 වාහනේ ලොක් එක ගණන් උනාම

09 කේසින් එකක් ඕනෙමයි කියලා නෑනේ

10 කොහාටහරි එකතු වෙනවනේ

11 වොෂින් මැෂිම තියන්න ඉඩක් නැති උනාම

12 පරණ ඩෙනිම් වලින් ගන්න පුලුවන් ප්‍රෙයා්ජන

13 සෙරෙප්පු උස්සනවා බොරු

14 මේස් නැත්තන් ග්ලව්ස්

15 තව පොඩ්ාඩවන් කෑමක් කියලා රැවටෙනවා

16 කොහොමද කීබෝඩ් එක මෙහෙම උනානනම්

17 ඒකනම් ලස්සනයි හැබැයි

Leave a Reply