මිනිසා වානරයන්ගෙන් නැතුව වෙනත් සතෙක්ගෙන් පරිණාමය උනානම්

මිනිසුන් වානරයන්ගෙන් පැවත එන බව පවසන ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදී න්‍යාය අනුව අප ඉගෙන ගෙන ඇත.. අවට ලෝකයේ රටාවන් හඳුනා ගැනීමට මිනිසුන් දක්ෂ බැවින්, මිනිසුන් සහ විවිධ සතුන් අතර පුදුමාකාර මුහුණේ සමානකමක් ඔබට නිතර දැකිය හැකිය.

ප්‍රංශ චිත්‍ර ශිල්පියෙකු, කලා ආචාර්යවරයකු හා දාර්ශනිකයෙකු වන Charles Le Brun අනෙකුත් විෂයයන් සමඟ භෞතික විද්‍යාව හැදෑරීමට උනන්දුවක් දැක්වීය, එනම් මුහුණේ ලක්ෂණ සහ චරිත අතර සම්බන්ධතාවය අධ්‍යයනය කිරීම. මුහුණේ ඉරියව් පිළිබඳ සංග්‍රහය යන කෘතියේ Charles Le Brun විවිධ සතුන්ගෙන් පරිණාමය වූවා නම් මිනිසුන්ගේ පෙනුම කෙබඳුදැයි පෙන්වන සිත් ඇදගන්නා සුළු රූප නිරූපණය කළේය. චිත්‍ර ශිල්පියාගේ මනංකල්පි මෙම චිත්‍ර තමා අද අපි ඔබ වෙත ගෙන ආවේ.ඉතින් බලන්නකෝ මිනිසා වානරයන්ගෙන් නැතුව වෙනත් සතුන්ගෙන් පරිණාමය උනානම් කොහොම ඉඳීද කියලා

බැටලුවෙක්ගෙන්

ඔටුවෙක්ගෙන්

 

එලුවෙක්ගෙන්

හරකෙක්ගෙන්

හාවෙක්ගෙන්

සිංහයෙක්ගෙන්

රැකූන්ගෙන්

වල් ඌරෙක්ගෙන්

වලහෙක්ගෙන්

උකුස්සෙක්ගෙන්

බූරුවෙක්ගෙන්

බකමූණෙක්ගෙන්

 

Published
Categorized as News

Leave a comment

Your email address will not be published.