මේවා තේරෙන්නේ ඉතින් උස කෙල්ලො කොල්ලන්ට විතරයි - Nonimi

මේවා තේරෙන්නේ ඉතින් උස කෙල්ලො කොල්ලන්ට විතරයි

උස කියන්නෙත් ඉතා වාසිදායක ලක්ෂණයක්. අපි පාසල් යන කාලයේත් උනන්දුවක් දැක්වුවේ අනික් යාළුවන්ට වඩා උස යන්නයි. නමුත් උස ගියාම වැසි වගේම ගොඩක් අවාසිත් තියෙනවා. වැඩිය උස ගියාම තියෙනවා වගේම විඳින්න තියෙන කරදර තමයි මේ.

01 වාහනයක් අමුතුවෙන්ම හදන්න වෙනවා

02 ATM එකෙන් සල්ලි ගන්න ගියහම විඳින්න වෙන දුක

03 උයන්න ගියහම විඳින්න වෙන දුක

04 මිටි කෙනෙක්ව බදාගන්න නම් ලේසි වෙන්නෑ

05 එහෙනම් උස අයට වෙනම පොත් තියලා වගේ

06 නාන්න ගිහයම මරු

07 පොදු වැසිකිළි වලට ගියහම තවත් මරු

08 සාමාන්‍ය උපකරණ භාවිතයේදී එන ප්‍රශ්ණ

09 ලැප් එකක් එහෙම පාවිච්චි කරන්න ගියහම

10 වෙනම ජිම් එකක් හදන්න වෙනවා

11 කණ්නාඩියෙන් මූණ බලන්න ගියහම

12 මිටි කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දි

13 බස් එකේ හියන් යද්දී විඳින දුක

14 මිටි දොරවල් වලින් ඔලුව බේරන් යන්නත් එපැයි

 

Leave a Reply