රිද්මා පිලපිටිය සිය ෆේස්බුක් ගිණුමට එක් කළ ආදරණීය සටහන මෙන්න

රංගන ශිල්පී රොෂාන් පිලපිටිය හා රිද්මා සහ සිය ආදරණීය පුතු සමඟින් ලබා ගත් ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට එක් කරමින් අපූරු සටහනක් සිය ෆේස්බුක් ගිණුමෙහි සටහන් කර තිබුණා.

එම ආදරණීය සටහන පහතින්………

කාලයන් 3 , ජීවිතේ සොදුරු සංධිස්ථාන 3කදී එකම ස්ථානයක් අපේ ආදර මතක පොතට…1.බැදපු අළුත/ 2.රාහුල් පුතා බන්ඩියේ ඉන්න කාලේ / 3.අපේ පුංචි රාහුල් කුමාරයාත් එක්කම..

#සදාකාලික_පෙමක්_සොයා_නෙක_ගම්_දනව්_පීරන්නන්_හට

Ridma #1

Ridma #2

Ridma #3

Ridma #4

Published
Categorized as News

Leave a comment

Your email address will not be published.