ලංකාවේ ජනප්‍රිය නිළියන් මේකප් ඇතුව සහ නැතුව - Nonimi

ලංකාවේ ජනප්‍රිය නිළියන් මේකප් ඇතුව සහ නැතුව

යාලුවොත් එක්ක බෙදාගන්න

නලු නිලියන්ව අප බොහෝවිට දකින්නේ මේකප් සමගිනි. එහෙත් ඔවුන් මේකප් නොමැතිව සිටින විට ඔවුන්ගේ ස්වරූපය තරමක් වෙනස් බව ඔබ දැනසිටියාද. ඉතින් නිලියන් මේකප් නොමැතිව සිටින ජායාරූප පෙලක් තමයි අද අපි ගෙන එන්නට යන්නේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය නිලියන් මේකප් සමගින් හා මේකප් නොමැතිව සිටින ජායාරූප පෙලක් මෙසේයි.

1.Gayathri dias

2. Shanudrie Priyasad

3. Dinakshie Priyasad

4.Sheshadri Priyasad

05.Shalani Tharaka

06. Yureni noshika

07.Upeksha swarnamali


යාලුවොත් එක්ක බෙදාගන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *