ලොවපුරා මිනිසුන් හොයාගත්ත අමුතුම විලාසිතා 21ක් - Nonimi

ලොවපුරා මිනිසුන් හොයාගත්ත අමුතුම විලාසිතා 21ක්

විලාසිතාව කාලයත් සමඟ වෙනස් වෙනවා. විලාසිතාකරුවන්ගේ තරඟකාරීත්වය මත ඉදිරිපත්කෙරෙන විලාසිතා නිසා වෙළඳපල තුලද දිනපතාම වගේ අලුත්ම නිර්මාණ සහ විලාසිතාවන් දැකගන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර විලාසිතාවන් දුටුවම ඒවායේ තිබෙන ප්‍රයෝජනවත් හිතාගන්න බැරි තත්වයන් උදාවෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ විලාසිතාවන් ඔබට ගැලපෙනවද කියලා

කොණ්ඩෙ කපද්දි දාන රෙද්දත් විලාසිතාවක් වෙලාද

02 ඩෙනිමෙ යට පැත්ත ඉරුණහම

03 සේරම එකම විදියට

04 ඒකනම් බියර් බඩාලටම කියපු ඇඳුම

05

06 මරු බෑග් එක හැබැයි

07 බෑග් එක ඇතුලේ බෑග් එකක්

08 වයිෆ්ගේ ඇඳුමක් ඇඳන් ඇවිත්ද මන්දා

09 ඉස්සරහටයි පස්සටයි එකපාරම යන්න

10 ඇයි යටටත් ?

11 සේරම ෆැෂන් එකපාර

12 ඒකත් ෆැෂන් එකක්ලු

13 බෙල්ලන්ට ආදරේ අයට

14 ලෝකේ උසම මිනිහගේ ඩෙනිමද මන්දා

15 බලු ලවර්ස්ලට

16 ඒකනම් රියල් වගේ

17 ඇස් දාහයි

18 ජරාව ගෑවිලා නෙමේ ඒ ෆැසන් එකක්

19 ස්පොන්ජ් එකෙන් මෙහෙම ඒවත් කරනවා කියලා කවුද දැනන් හිටියේ

20 කලිසම විතරක් ඇති වගේ

21 මේස් තියෙන්නේ කකුලට දාන්න විතරක්යෑ

Leave a Reply