ලොව ලස්සනම කාන්තා පොලිස් නිළධාරීන් ඉන්න රටවල් 10ක් - Nonimi

ලොව ලස්සනම කාන්තා පොලිස් නිළධාරීන් ඉන්න රටවල් 10ක්

වර්තමානේ වෙනකොට කාන්තා පාර්ෂවය හැම අතින්ම ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියන එක පිරිමි පාර්ෂවයට අකමැත්තෙන් වුනත් පිලිගන්න වෙනවා… නීති හා ආරක්ෂාව ක්‍රියාත්මක කරන පොලිසිය ඇතුලු සියළුම ආරක්ෂක අංශ වලටත් මේ තත්වය පොදුයි. ඉතින් සුන්දරත්වය, ආකර්ෂනීයත්වය වගෙම නිර්භීත හා ශක්තිමත් බව අතිනුත් ඉදිරියෙන්ම ඉන්න ලෝකේ ලස්සන කාන්තා පොලිස් බලඇනි ටික තමයි අපි අද මේ පෙන්වන්නේ.

ඊශ්‍රායල් පොලිසිය

ලෝකේ ලස්සන කාන්තාවන් ඉන්න රටවල් අතරට යන ඊශ්‍රායලයේ පොලිස් බල ඇනියත් ඉතාම ආකර්ෂනීය කොල පැහැති සරාගි ඇස් ඇති කාන්තාවන්ගෙන් තමයි සමන්විත වෙන්නේ.

කැනේඩියානු පොලීසිය

කැනේඩියානු සුන්දර කාන්තා පොලිස් බලඇනිය, කැනේඩියානු රාජකීය සේවය, සිවිල් සේවය, නිත්‍ය සේවය වගෙම පොදු සේවයෙත් නිරත වෙනවා.

ජර්මානු පොලීසිය

දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසුව ජර්මනිය පොලිස් බලකාය නැවත ස්ථාපිත කරන විට තමයි කාන්තාවන් පලමු වරට බදවගෙන තියෙන්නේ.

ස්වීඩන් පොලිසිය

ස්වීඩන් පොලිස් බලකාය ආකර්ෂණිය කාන්තා නිලධාරිනියන්ගෙන් සමන්විත වෙනවා.

ඉරාක පොලීසිය

ඔයාට වුවමනාවෙන් අත්ඩංගුවට පත් වෙන්න තරම් හිතෙන සුන්දර කාන්තාවන් ඉරාක පොලිස් බලඇනිය තුල සිටිනවා.

ග්‍රීක පොලිසිය

වර්තමානයේ ග්‍රීසිය තුල වයස අවුරුදු 18ට වැඩි සියළුම පුරුෂයන් අවම වශයෙන් මාස 9ක් වත් අනිවාරෙන් හමුදා සේවයේ යෙදිය යුතු බවට නීතියක් තියෙනවා. නමුත් ග්‍රීක කාතාවන්ට කැමති නම් පමනක් හමුදා සේවයේ යෙදිය හැකි අතර ඔවුන්ගේ නම ලියාපදිංචි කිරීමත් අනිවාර්ය නැහැ.

චීන පොලීසිය

චීන පොලිස් බලඇනියත් ආකර්ෂණියම හා සුන්දරම කාන්තාවන්ගෙන් සමන්විත වෙන නිසා ඔවුන්ද මේ ලැයිස්තුවට අනිවාරෙන් ඇතුලත් වෙනවා.

යුක්රේන් පොලිසිය

ලොකේ ලස්සනම කාන්තාවන්ගේ නිවහන විදියට යුක්රේන් සැලකෙනවා. ඉතින් පොලිස් බලකායටත් ඇතුලත් වෙන්නේ සුන්දරම කාන්තාවන් තමයි.

රුමේනියානු පොලීසිය

රුමේනියානු කාන්තා පොලිස් බලඇනියත් ආකර්ෂණිය ලලනාවන්ගෙන් සමන්විත වෙනවා.

රුසියානු පොලීසිය

ලොකේ ලස්සනම කාන්තාවන් ඉන්න රට විදියට රුසියාවත් ඉදිරියෙන්ම ඉන්නවා. ලෝකයේ ආකර්ෂණීයම පොලිස් බලකායන් අතරට යන ඔවුන් රුසියානු ආරක්ෂක සේවය තුල වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කරනවා.

Leave a Reply