වැරදියට කල විලාසිතා එකතුවක් - Nonimi

වැරදියට කල විලාසිතා එකතුවක්

විලාසිතා දිනෙන් දින වෙනස් වෙනවා. අලුතෙන් විලාසිතා පැමිණීමත් සමග පරණ විලාසිතා ගැන ඇති අවධානය අඩුවෙනවා. මේ අතර විලාසිතා වරදින අවස්තාද තිබෙනවා. ඒ ගැන හොද අවබෝධයක් පහත චායාරූප මගින් ඔබට ලබාගන්නට හැකිවේවි.

මෙම චායාරූප ඔබට විනෝදයක් ගෙන එන්නට සනත්වේවි. වෙනස් විදියේ විලාසිතා එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

 

Leave a Reply