විවාහක රූ රැජිණ කැරොලයින් ජූරි - Nonimi

විවාහක රූ රැජිණ කැරොලයින් ජූරි

යාලුවොත් එක්ක බෙදාගන්න

ක්මාන්තාවන් අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට යන ගමන සවිබල ගැන්විය යුතු බව ශ්‍රී ලාංකික නිරූපිකාවක සහ 2020 ලෝක විවාහක රූ රැජිණ කිරුළෙහි හිමිකාරිණිය වන කැරොලයින් ලුසි ඇනී ජූරි මහත්මිය පවසනවා.

ස්ත්‍රීත්වය මත පදනම්ව ස්ත්‍රීය සතු කුසලතා සහ හැකියාවන් යටපත් නොවිය යුතු බවයි ඇය අවධාරණය කර සිටින්නේ.

වර්තමාන සමාජය තුල කාන්තාවගේ භූමිකාව අතීතයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වන නමුත් කාන්තාවන්ට එල්ලවන බාධාවන්ගේ වෙනසක් නොමැති බවත් ඇය පෙන්වා දෙනවා.

ළමුන්ට නිසි අධ්‍යාපනයක් මෙන්ම සමාජ තත්වයන් පිළිබඳව අවබෝධ කරදීම වැදගත් බවත් තාක්ෂණික දියුණුව හමුවේ ඕනෑම තොරතුරක් ඇඟිලි තුඩේ දුරින් පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව දෙමාපියන්ගේ අවධානය යොමුවිය යුතු බවත් ඇය පවසනවා.

ලෝක විවාහක රූ රැජිණ කිරුළ දිනා ගැනීමට තමන් පැමිණි ගමනේ තමන් මුහුණ දුන් විවිධ බාධක ජයගත් ආකාරය පිළිබඳව සිහිපත් කරන 27 හැවිරිදි ඇය තම දියණියට අභිමානවත් මවක් වීම තම අරමුණ වන බව පවසා සිටිනවා.


යාලුවොත් එක්ක බෙදාගන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *