සමාජ මාධ්‍යයට එක් කළ ඡායාරූප

බොලිවුඩයේ වඩාත් ආන්දෝලනයට ලක්වුනු චරිතයක් විදිහට සුරූපී නිළි සනී ලියෝන් හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්..

ඈ දැන් නිල් චිත්‍රපට කලාවෙන් සමුගෙන ඉන්නවා වුණත්, නිතරම වගේ සමාජ මාධ්‍යයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක්..

ඉතින් පසුගිය දවසක ඇය ඇගේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමට එක් කළ ඡායාරූප පෙළක් ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ ආදරය සහ ආකර්ශනය දිනාගන්න සමත් වෙලා තියනවා.

1

2

3

4

5

6

7

8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *