සල්ලි තියෙනවනම් ගෙදර මේ වගේ හදාගත්තට පාඩු නෑ කියලා හිතෙන තරමේ ගෙවල් වලට දාපු අපූරු අලංකාර කිහිපයක් - Nonimi

සල්ලි තියෙනවනම් ගෙදර මේ වගේ හදාගත්තට පාඩු නෑ කියලා හිතෙන තරමේ ගෙවල් වලට දාපු අපූරු අලංකාර කිහිපයක්

අපි අද ගෙන එන්නේ ඔබේ නිවස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා විස්මිත අදහස් රාශියක් ඇතුළත් ඡායාරූප පෙළකි.. මේවා වඩාත් උමතු, සුවපහසු සහ වඩාත්ම සුවිශේෂී ඒවා වේ. මක්නිසාද යත්, ඔබේ සිහින නිවස තවමත් ඔබට හිමි නැති වුවද, සැලසුම් කිරීම ආරම්භ කිරීමට කිසි විටෙකත් ඉක්මන් නොවිය යුතු බැවිනි!ඉතින් සල්ලි තියෙනවනම් අදම ට්‍රයි එකක් දාලා බලන්න වටින අපූරු නිවෙස් අලංකරණ කිහිපයක් තමා මේ.

01’මුළුතැන්ගෙයි මින්මැදුර

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13..

14.

15.

 

Leave a Reply