සුරූපී රංගන ශිල්පිනී සඳනි ප්‍රනාන්දු අලුත්ම හැඩ මෙන්න

සඳනි ප්‍රනාන්දු කියන්නේ කාටවත් අමතක කරන්න බැරි ජනප්‍රිය තරුවක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. නිරූපණ ක්ෂේත්‍රය හරහා පුංචි තිරයට පැමිණි ඇය සමාජ මාධ්‍ය තුළ සිටින ක්‍රියාකාරී තරුවක්.

ඇය තම සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමට ඡායාරූපයක් එක් කළ විට ඊට ලැබෙන ප්‍රතිචාර තුළින්ම දැනගන්න පුළුවන් ඇය වටා එක්වී සිටින රසිකයින් ප්‍රමාණය.

ඉතිං ඇයගේ අලුත්ම ඡායාරූප කිහිපයක් මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍යයට එක් කර තිබෙනවා.

Thushara Sanjeewa Photography
Mobile + 94 77 93 55 291

1

2

3

4

5

6

7

 

Published
Categorized as News

Leave a comment

Your email address will not be published.