සූම් කරලා බැලුවහම වෙනස්ම විදියේ දෙයක් හොයා ගන්න පුලුවන් අපූරු ඡායරූප එකතුවක් මෙන්න - Nonimi

සූම් කරලා බැලුවහම වෙනස්ම විදියේ දෙයක් හොයා ගන්න පුලුවන් අපූරු ඡායරූප එකතුවක් මෙන්න

ඡායාරූප කලාව කියන්නේ හරිම අපූරු ප්‍රකාශන මාධ්‍යක්. බැලූ බැල්මට අපිට යම් ඡායාරූපයක් සාමාන්‍යයි වගෙ පෙනුනට සමීප වෙලා වෙනස්ම කෝණයකින් බැලුවොත් ඔබට එහි සැඟවිලා තියෙන කතාවක්ම ඉස්මතු කර ගන්න පුලුවන්. ඉතින් අපි අද අරගෙන ආවේ එවැනි සැඟවුනු කතාවක් සහිත ඡායාරූප සමූහයකුයි.

01 අඩු වියදම් මඩ කවර

02 කණ්නාඩියට මොකද ඇස් පිහාටු

03 හොඳටම කඹ අඳිනවා වගේ

04

05 කොහොමද ඒක

06 ටයර් ඇදලම මහන්සි වගේ

07 කෑල්ල එක්ක රවුමක් දාන්න ආවා බ්‍රෝ

08 බපයිලට් ඌබර් දුවනවා වගේ

09 ෆොටෝ ගද්දි බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැනක් බලන්න කියනේන නිකන් නෙමේ

10 දැක්කද දැක්කද

11 ඇයි අපි ෆොටෝ වලට කලුද

12 සැපේ බ්‍රෝ සැපේ

13

14

15

Leave a Reply