සෝෂල් මීඩියා වලට දාන ෆොටෝ වල ඇත්ත තත්වය අපූරුවට පෙන්වන චායාරූප 14ක් මෙන්න

සමාජ මාධ්‍ය වලට ෆොටෝ අප්ලෝඩ් කරලා අන් අයගේ අවධානය දිනා ගන්න බොහෝ දෙනා ආස කරනවා.සමහරු දවසට ෆොටෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් පවා සමාජ මාධ්‍ය වලට එක් කරන්නේ මේ හේතුව නිසාමයි.මෙම අවධානය දිනා ගැනීම නිසාම බොහෝ දෙනා සමාජ මාධ්‍ය වලට එක් කරන ඡායාරූප වළට යම් යම් උපක්‍රමද එක් කරනු ලබනවා.ඇත්ත වශයෙන්ම සිදු වූ දේට වඩා හාත් පසින්ම වෙනස් දෙයක් තමා බොහෝ දෙනා සමාජ මාධ්‍ය වලට එක් කරන ඡායාරූප වල තියෙන්නේ.අන්න ඒවගේ සමාජ මාධ්‍ය වලට දාපු සහ ඒවගේ ඇත්තම පෙනුම මාට්ටු උන අපූරු ඡායාරූප පෙළක් තමා අපි අද ඔබ වෙත ගෙන ආවෙත්

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

 

Leave a comment

Your email address will not be published.